Databeskyttelse

Dine personlige data er ikke nødvendige for at du kan se vores Internetside. Når du indtaster din E-mail adresse, navn osv. sker det udelukkende på frivillig basis. Betaling af varer og tjenesteydelser via Internet- er såvidt det er teknisk muligt, tilladt under angivelse af anonyme data eller pseudonym.

Din E-mail adresse vil blive brugt til tilsending af informationer og ydelser. Vi videregiver ikke dine data til trediemand. Du kan til enhver til afmelde vores Nyhedsbrev (tekst i bunden at meddelelsen). Når du klikker på hyperlinks i E-mails og på vores Interenetside behandles dine data anonymt. Enhver genkendelse af dine data er derfor udelukket.